lễ khai trương đại lý xe ô tô suzuki tại quy nhơn

Ngày 09/7/2017, công ty Truyền thông sự kiện Gia Lai đã tổ chức thành công lễ khai trương đại lý xe ô tô Suzuki tại Quy Nhơn
<img