Lễ khai trương oppo brandshop

OPPO Brand Shop đã chính thức được khai trương tại địa chỉ Quang Trung, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ , tỉnh Gia Lai vào sáng ngày 24/6/2017