ngày hội 4s cùng hệ thống head đức dung

Ngày 11/06/2017 vừa qua, hệ thống HEAD Đức Dung tổ chức chương trình “ Ngày hội 4S “ với nhiều nội dung hấp dẫn và nhiều phần quà đặc biệt dành cho khách hàng tham gia chương trình trong các hoạt động như Bán hàng, Dịch vụ, Phụ tùng và Hướng dẫn LXAT.