Liên hệ

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 16 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Kho hàng: 43 Nơ Trang Long, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02696.250.172
Di động: 0937.81.6789
Fax: 02693.822.583
Email: tochucsukien_gl@yahoo.com.vn
Website: http://eventgialai.vn