Dịch vụ Ảo thuật, hoạt náo viên

Dịch vụ Ảo thuật, hoạt náo viên

Cung cấp nhân sự, Nhóm múa, Nhóm nhay, Nhóm xiếc, Nhóm ảo Thuật, Nhóm múa thiếu nhi, Ban nhạc...

 

 

 

 

 

 

 

 


 Mọi thông tin vui lòng liên hệ

 CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN GIA LAI

Website: www.sukiengialai.com

Liên hệ: 0937.81.6789 (Mr. Bảo)